Блог

Днес е световният ден на почвата 02.04.2020 08:46:30

Днес е световният ден на почвата

Прочетете, помнете, предайте нататък!

Знаете ли, че почвата е невъзобновяем ресурс? Това не означава, че тя ще "свърши", а че животът в нея изчезва.
 

Днес 33% от световните почви са средно до силно РАЗРУШЕНИ и според FAO, ако не вземем спешни мерки, ни ОСТАВАТ 60 РЕКОЛТИ!КАК НИ ЗАСЯГА ТОВА?

 

1. Храна, тъкани, гориво и лекарства Почвата е среда за растенията. 95% от храната идва от почвата. Здравата и жизнена почва е най-важното условие за производство на здравословна храна.

 

2. Биоразнообразие В почвата живеят ¼ от живите организми на Земята. Почвата е среда за животни, насекоми и малки организми, които правят живота на Земята възможен.

 

3. Регулатор на климата Почвата променя АТМОСФЕРАТА и регулира климата, тъй като излъчва и поглъща газове (въглероден диоксид, метан, водни изпарения) и прахови частици. Въглеродът е нужен в почвата, а днес е основно във въздуха.

 

4. Кръговрат на веществата

Почвата е фабрика за рециклиране на преработени ХРАНИТЕЛНИ ВЕЩЕСТВА, включително въглерод, така че живите същества да могат да ги използват отново и отново, и отново.

 

5. ВОДА Почвата задържа, поглъща, СКЛАДИРА, освобождава, променя, ПРЕЧИСТВА и филтрира водата и предпазва от наводнения и суши.

 

6. СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ Почвата е източник на всякакви материали за строителството на сгради, пътища, язовири.

 

Съхраняването на почвата е жизнено важно за нашето бъдеще, изхранване и живот.

 

Решението според ООН е устойчиво стопанисване и възстановяване на почвите. Това означава щадяща и минимална обработка, качествен сеитбооборот, връщане в почвата поне толкова, колкото вземаме, използване на покривни култури и т.н.

 

Малките промени в ръцете на големия човек:

🌱 Да компостираме

🌱 Да изхвърляме разделно отпадъците

🌱 Да подкрепяме възстановителното земеделие

🌱 Да купуваме местна храна

🌱 Да познаваме близкия фермер

🌱 Да гласуваме, когато пазаруваме

🌱 Да пазаруваме осъзнато и по необхдимост

🌱 REDUCE, REUSE, RECYCLE

🌱 Да бъдем осъзнати и да разпространяваме информацията

 

Източници: FAO, UN

Коментари

Тази статия все още няма коментари

Остави коментар

Полезно знание

Полезно знание

Днес е световният ден на почвата

Днес е световният ден на почвата

Прочетете, помнете, предайте нататък!   Знаете ли, че почвата е невъзобновяем ресурс? Това не означава, че тя ще "свърши", а че животът в нея из Прочетете, помнете, предайте нататък!   Знаете ли, че почвата е невъзобновяем ресурс? Това не означава, че тя ще "свърши", а че животът в нея из 2020-04-06T07:12:57+03:00 Днес е световният ден на почвата

<p class="XzvDs _208Ie tFDi5 blog-post-text-font blog-post-text-color _2QAo- _25MYV _6RI6N tFDi5">Прочетете, помнете, предайте нататък!</p> <div class="q2uC4 _3FSpi"> <div class="c-Mgr _3CUV- _3CUV- _7gPc2"> <div class="_1Lhwj image-container _2mwxs" data-hook="imageViewer"> <div class="">Знаете ли, че почвата е <strong>невъзобновяем ресурс</strong>? Това не означава, че тя ще "свърши", а че <strong>животът </strong>в нея изчезва.</div> </div> </div> </div> <div class="XzvDs _208Ie tFDi5 blog-post-text-font blog-post-text-color _2QAo- _25MYV _6RI6N tFDi5">&nbsp;</div> <p class="XzvDs _208Ie tFDi5 blog-post-text-font blog-post-text-color _2QAo- _25MYV _6RI6N tFDi5">Днес 33% от световните почви са средно до силно РАЗРУШЕНИ и според FAO, ако не вземем спешни мерки, ни ОСТАВАТ 60 РЕКОЛТИ!КАК НИ ЗАСЯГА ТОВА?</p> <div class="XzvDs _208Ie tFDi5 blog-post-text-font blog-post-text-color _2QAo- _25MYV _6RI6N tFDi5">&nbsp;</div> <p class="XzvDs _208Ie tFDi5 blog-post-text-font blog-post-text-color _2QAo- _25MYV _6RI6N tFDi5"><strong>1.</strong> <strong>Храна, тъкани, гориво и лекарства </strong> Почвата е среда за растенията. 95% от храната идва от почвата. Здравата и жизнена почва е най-важното условие за производство на здравословна храна.</p> <div class="XzvDs _208Ie tFDi5 blog-post-text-font blog-post-text-color _2QAo- _25MYV _6RI6N tFDi5">&nbsp;</div> <p class="XzvDs _208Ie tFDi5 blog-post-text-font blog-post-text-color _2QAo- _25MYV _6RI6N tFDi5"><strong>2. Биоразнообразие</strong> В почвата живеят &frac14; от живите организми на Земята. Почвата е среда за животни, насекоми и малки организми, които правят живота на Земята възможен.</p> <div class="XzvDs _208Ie tFDi5 blog-post-text-font blog-post-text-color _2QAo- _25MYV _6RI6N tFDi5">&nbsp;</div> <p class="XzvDs _208Ie tFDi5 blog-post-text-font blog-post-text-color _2QAo- _25MYV _6RI6N tFDi5"><strong>3. Регулатор на климата</strong> Почвата променя АТМОСФЕРАТА и регулира климата, тъй като излъчва и поглъща газове (въглероден диоксид, метан, водни изпарения) и прахови частици. Въглеродът е нужен в почвата, а днес е основно във въздуха.</p> <div class="XzvDs _208Ie tFDi5 blog-post-text-font blog-post-text-color _2QAo- _25MYV _6RI6N tFDi5">&nbsp;</div> <p class="XzvDs _208Ie tFDi5 blog-post-text-font blog-post-text-color _2QAo- _25MYV _6RI6N tFDi5"><strong>4.</strong> <strong>Кръговрат на веществата</strong></p> <p class="XzvDs _208Ie tFDi5 blog-post-text-font blog-post-text-color _2QAo- _25MYV _6RI6N tFDi5">Почвата е фабрика за рециклиране на преработени ХРАНИТЕЛНИ ВЕЩЕСТВА, включително въглерод, така че живите същества да могат да ги използват отново и отново, и отново.</p> <div class="XzvDs _208Ie tFDi5 blog-post-text-font blog-post-text-color _2QAo- _25MYV _6RI6N tFDi5">&nbsp;</div> <p class="XzvDs _208Ie tFDi5 blog-post-text-font blog-post-text-color _2QAo- _25MYV _6RI6N tFDi5"><strong>5. ВОДА</strong> Почвата задържа, поглъща, СКЛАДИРА, освобождава, променя, ПРЕЧИСТВА и филтрира водата и предпазва от наводнения и суши.</p> <div class="XzvDs _208Ie tFDi5 blog-post-text-font blog-post-text-color _2QAo- _25MYV _6RI6N tFDi5">&nbsp;</div> <p class="XzvDs _208Ie tFDi5 blog-post-text-font blog-post-text-color _2QAo- _25MYV _6RI6N tFDi5"><strong>6. СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ</strong> Почвата е източник на всякакви материали за строителството на сгради, пътища, язовири.</p> <div class="XzvDs _208Ie tFDi5 blog-post-text-font blog-post-text-color _2QAo- _25MYV _6RI6N tFDi5">&nbsp;</div> <p class="XzvDs _208Ie tFDi5 blog-post-text-font blog-post-text-color _2QAo- _25MYV _6RI6N tFDi5">Съхраняването на почвата е жизнено важно за нашето бъдеще, изхранване и живот.</p> <div class="XzvDs _208Ie tFDi5 blog-post-text-font blog-post-text-color _2QAo- _25MYV _6RI6N tFDi5">&nbsp;</div> <p class="XzvDs _208Ie tFDi5 blog-post-text-font blog-post-text-color _2QAo- _25MYV _6RI6N tFDi5"><strong>Решението </strong>според ООН е <strong>устойчиво </strong>стопанисване и възстановяване на почвите. Това означава щадяща и минимална обработка, качествен сеитбооборот, връщане в почвата поне толкова, колкото вземаме, използване на покривни култури и т.н.</p> <div class="XzvDs _208Ie tFDi5 blog-post-text-font blog-post-text-color _2QAo- _25MYV _6RI6N tFDi5">&nbsp;</div> <p class="XzvDs _208Ie tFDi5 blog-post-text-font blog-post-text-color _2QAo- _25MYV _6RI6N tFDi5"><strong>Малките промени в ръцете на големия човек:</strong></p> <p class="XzvDs _208Ie tFDi5 blog-post-text-font blog-post-text-color _2QAo- _25MYV _6RI6N tFDi5">🌱 Да компостираме</p> <p class="XzvDs _208Ie tFDi5 blog-post-text-font blog-post-text-color _2QAo- _25MYV _6RI6N tFDi5">🌱 Да изхвърляме разделно отпадъците</p> <p class="XzvDs _208Ie tFDi5 blog-post-text-font blog-post-text-color _2QAo- _25MYV _6RI6N tFDi5">🌱 Да подкрепяме възстановителното земеделие</p> <p class="XzvDs _208Ie tFDi5 blog-post-text-font blog-post-text-color _2QAo- _25MYV _6RI6N tFDi5">🌱 Да купуваме местна храна</p> <p class="XzvDs _208Ie tFDi5 blog-post-text-font blog-post-text-color _2QAo- _25MYV _6RI6N tFDi5">🌱 Да познаваме близкия фермер</p> <p class="XzvDs _208Ie tFDi5 blog-post-text-font blog-post-text-color _2QAo- _25MYV _6RI6N tFDi5">🌱 Да гласуваме, когато пазаруваме</p> <p class="XzvDs _208Ie tFDi5 blog-post-text-font blog-post-text-color _2QAo- _25MYV _6RI6N tFDi5">🌱 Да пазаруваме осъзнато и по необхдимост</p> <p class="XzvDs _208Ie tFDi5 blog-post-text-font blog-post-text-color _2QAo- _25MYV _6RI6N tFDi5">🌱 REDUCE, REUSE, RECYCLE</p> <p class="XzvDs _208Ie tFDi5 blog-post-text-font blog-post-text-color _2QAo- _25MYV _6RI6N tFDi5">🌱 Да бъдем осъзнати и да разпространяваме информацията</p> <div class="XzvDs _208Ie tFDi5 blog-post-text-font blog-post-text-color _2QAo- _25MYV _6RI6N tFDi5">&nbsp;</div> <p class="XzvDs _208Ie tFDi5 blog-post-text-font blog-post-text-color _2QAo- _25MYV _6RI6N tFDi5">Източници: FAO, UN</p>

Сравнение на продукти

Нашият онлайн магазин използва „Бисквитки“ Научете повече за нашата политика за поверителност и нашата политика за Бисквитки