Блог

НИТРАТОМЕР: ФАКТИ, ЗАБЛУДИ и КОМПРОМАТИ 27.10.2021 19:54:33

НИТРАТОМЕР: ФАКТИ, ЗАБЛУДИ и КОМПРОМАТИ

❓Какво измерва уредът? Със сигурност не са нитрати, защото резултатите му драстично се различават от лабораторните.

❓Как прави разлика между соли - витамини и минерали и соли-нитрати? Защото органичната продукция е богата на първите.

❓От кого и за какво точно е сертифициран уредът? Налични са сертификати за единична мостра чой съм.

❓Какви референтни стойности използва - от кой орган или институция са зададени, за да ооределя опасно/безопасно, годно/негодно?

⚡Всички клиенти си бяха отишли, когато получихме съобщение със снимка. На снимката бяха нашите бели репички с уред, забучен в тях и огромен червен надпис: "ОПАСНО ВИСОКА КОНЦЕНТРАЦИЯ НА НИТРАТИ. ПРОДУКТА Е ОПАСЕН". (Но да оставим граматическите грешки на екрана на уреда и да поговорим за другите му грешки.)

🙏Благодарни сме, че нашата клиентка се оказа добронамерена, защото подобна снимка е компромат, който може да унищожи с години градена репутация. И обратното - да успокои потребител, който поради ниското ниво на нитрати да реши, че продукцията е чиста, здравословна и пълноценна.

📢След официални лабораторни анализи това, което започна с тревога, завърши с хепиенд. Като пряко пострадали от уреда решихе да разкажем за случилото се, за да АЛАРМИРАМЕ и ПРОИЗВОДИТЕЛИ, и ПОТРЕБИТЕЛИ. Уредът е доста скъпа инвестиция и дава големи обещания, но от нашите изследвания се вижда, че може да доведе до недоумения, недоразумения и разочарование.

🧪ЕКСПЕРИМЕНТ😲

С помощта на нашата клиентка направихме серия измервания, за да ПРОВЕРИМ научността и надеждността на нитратомера. Колкото повече замервания правихме, толкова повече се ОЗАДАЧАВАХМЕ от резултатите. Така и не стана ясно какво измерва уредът. Със сигурност не са нитрати, защото направихме

📜ОФИЦИАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО ХРОМАТОГРАФСКИ МЕТОД

по метода HPLC (High Precision Liquid Chromatography) в Централната лаборатория за химични изпитвания и контрол (ЦЛХИК) към Министерство на земеделието (МЗ), което ни даде надеждни резултати за съдържанието на нитрати (много под допустимите норми ⭐).

👉ОБОБЩЕНИЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНИЯ НИТРАТОМЕР

Въпреки задълбочените проучвания на уреда, не намерихме отговор на следните въпроси:

1️⃣ КАКВО ИЗМЕРВА уредът – нитрати, нитрити или обща концентрация на водоразтворими соли (в това число витамини и минерали) в мг/кг в сока на изследвания продукт?

2️⃣ КАК уредът РАЗГРАНИЧАВА здравословни от нездравословни соли?
‼Органичните продукти като нашите са с много висока концентрация на органични съединения, ВИТАМИНИ и минерали. Как уредът определя какви соли измерва и дали са добри или лоши?

3️⃣ На какво се позовава уредът, за да обявява нитратите за вредни?
Според СТАНОВИЩЕТО на 🇪🇺 EFSA (European Food Safety Authority – Европейски ОРГАН за безопасност на храните), на което се позовава Центърът за оценка на риска към БАБХ към МЗ (Българска агенция за безопасност на храните към Министерство на земеделието):

↗"Нитратите сами по себе си не са токсични. И въпреки че основен източник на нитрати са зеленчуците, се ПРЕПОРЪЧВА УВЕЛИЧАВАНЕ на консумацията на плодове и зеленчуци, тъй като рискът от приема на нитрати, е много по-малък от ползите на плодовете и зеленчуците."

4️⃣ РЕФЕРЕНТНИ СТОЙНОСТИ
Кой орган и в какъв документ разписва референтните стойности, заложени в уреда? СЗО издава документ с препоръчителен харакер за допустима дневна доза мг нитрати/ кг телесно тегло, но НЕ въвежда нитратни норми по видове зеленчуци! Според Регламент (ЕС) №1258/2011 единствените храни, за които има приети максимално допустими нитратни норми са салати, спанак, рукола, айсберг, бебешки храни (виж снимки).

5️⃣ СЕРТИФИКАТИ
Сертификатите са качени на официалната страница на уреда. Няма данни за сравнителни тестове на широка продуктова гама. Няма сертификат за точността на уреда или точността на метода като цяло. Има сертификат за заверени референтни стойности от лаборатория на SGS само за 1 тестван продукт – choy sum. Сертификатът удостоверява само една конкретна изследвана мостра „choy sum”.

6️⃣ Защо уредът дава различно измерване, по едно и също време, на един и същи тестван продукт, само ако се избере друго НАИМЕНОВАНИЕ от менюто - „ряпа“ / „репички“?
Засега не сме установили каква е логиката сокът, солите и тестваният продукт да са същите, а измерването да отчита различно, само защото си преименувал мострата.

7️⃣ ПОТРЕБИТЕЛСКИ ОТЗИВИ
След разглеждане на потребителските споделяния излязоха и още по-любопитни въпроси:
- Защо 2 различни уреда отчитат 2 противоположни резултата, за един и същи тестван продукт, в един и същи момент?
- Защо показанията се променят толкова драстично при няколко последователни тествания на един и същи продукт, с един и същи уред и от 60 стигат до 600?

👉ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение бихме могли да кажем, че ЛЮБИТЕЛСКИТЕ методи за измерване на нитрати по външен вид, на око и по други любителски признаци, както и използваният любителски уред не дават точни, приблизителни и каквито и да било резултати. Ако търсите СИГУРНОСТ и НАДЕЖДНОСТ, само лабораторните резултати могат да ви дадат адекватна информация.

✅ Но това, което можете да направите, е да узнаете откъде идва храната ви, да опознаете своя ФЕРМЕР: от това какво е малкото му име, какви познания има и използва, как отглежда храната и почвата до това какви ценности и принципи има, как отглежда децата си и какви книги чете.

🤝 Ние периодично изследваме вода, почва и продукти. Оставаме на РАЗПОЛОЖЕНИЕ за всеки заинтересован, който в името на науката желае да тества каквото и да било от нашата градина и ще му СЪДЕЙСТВАМЕ, ако иска да отдели време и средства затова.

❗Изложеното дотук се базира изцяло и само на личния ни опит с един конкретен измервателен уред и няма претенции за изчерпателност. За нитратните норми са използвани цитати и препратки към официални източници и документи на СЗО, ЕС, БАБХ, EFSA. Уважаваме правото на всеки да вярва, да проверява и да се доверява на каквото избере!

❗И не забравяйте, че токсични и опасни са нитрИтите. А нитрАтите са необходими, те са форма на азота, а без азот няма живот. Бъдете бдителни и следете за остатъчни количества пестициди и се уверете в произхода на продуктите. Ако са наистина органични, ще имат високи нива на хранителни вещества.

👉ПОВЕЧЕ ЗА НИТРАТИ, нитрИти, ползи и вреди, както и за връзката им с радиацията и пестицидите, можете да прочетете тук.

👉За заблудата домашно-био-еко-органик, прочетете тук.

👉И една също толкова непопулярна информация за ГМО тук.

🚩ЛИЧНА ОТГОВОРНОСТ
Вярваме, че отговорността да избираш и приготвяш своята храна е лична. А нашата отговорност е да отгледаме чиста храна в градина без отрови. Затова:

✅Практикуваме възстановително земеделие като използваме щадящи методи на обработка и се намесваме, само в подрекпа на живата природа и за да оставим почвата в по-добро състояние, отколкото е била.

✅Използваме 💯% биоразградими и компостируеми при домашни условия пликове. Така щадим природата, не произвеждаме боклук и осигуряваме добри условия за съхранение на продуктите ни.

✅Ние не отлеждаме растения. Ние отглеждаме почва. Почвата отглежда растенията. Защото само жива, жизнена и здрава почва може да отгледа чиста и здравословна храна.

Коментари

Тази статия все още няма коментари

Остави коментар

Полезно знание

Полезно знание

НИТРАТОМЕР: ФАКТИ, ЗАБЛУДИ и КОМПРОМАТИ

НИТРАТОМЕР: ФАКТИ, ЗАБЛУДИ и КОМПРОМАТИ

❓Какво измерва уредът? Със сигурност не са нитрати, защото резултатите му драстично се различават от лабораторните. ❓Как прави разлика между соли - витами ❓Какво измерва уредът? Със сигурност не са нитрати, защото резултатите му драстично се различават от лабораторните. ❓Как прави разлика между соли - витами 2021-10-27T19:54:34+03:00 НИТРАТОМЕР: ФАКТИ, ЗАБЛУДИ и КОМПРОМАТИ

<p>❓Какво измерва уредът? Със сигурност не са нитрати, защото резултатите му драстично се различават от лабораторните. </p> <p>❓Как прави разлика между соли - витамини и минерали и соли-нитрати? Защото органичната продукция е богата на първите. </p> <p>❓От кого и за какво точно е сертифициран уредът? Налични са сертификати за единична мостра чой съм.</p> <p>❓Какви референтни стойности използва - от кой орган или институция са зададени, за да ооределя опасно/безопасно, годно/негодно?</p> <p>⚡Всички клиенти си бяха отишли, когато получихме съобщение със снимка. На снимката бяха нашите бели репички с уред, забучен в тях и огромен червен надпис: "ОПАСНО ВИСОКА КОНЦЕНТРАЦИЯ НА НИТРАТИ. ПРОДУКТА Е ОПАСЕН". (Но да оставим граматическите грешки на екрана на уреда и да поговорим за другите му грешки.)</p> <p>🙏Благодарни сме, че нашата клиентка се оказа добронамерена, защото подобна снимка е компромат, който може да унищожи с години градена репутация. И обратното - да успокои потребител, който поради ниското ниво на нитрати да реши, че продукцията е чиста, здравословна и пълноценна. </p> <p>📢След официални лабораторни анализи това, което започна с тревога, завърши с хепиенд. Като пряко пострадали от уреда решихе да разкажем за случилото се, за да АЛАРМИРАМЕ и ПРОИЗВОДИТЕЛИ, и ПОТРЕБИТЕЛИ. Уредът е доста скъпа инвестиция и дава големи обещания, но от нашите изследвания се вижда, че може да доведе до недоумения, недоразумения и разочарование. </p> <h3>🧪ЕКСПЕРИМЕНТ😲</h3> <p>С помощта на нашата клиентка направихме серия измервания, за да ПРОВЕРИМ научността и надеждността на нитратомера. Колкото повече замервания правихме, толкова повече се ОЗАДАЧАВАХМЕ от резултатите. Така и не стана ясно какво измерва уредът. Със сигурност не са нитрати, защото направихме</p> <h3>📜ОФИЦИАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО ХРОМАТОГРАФСКИ МЕТОД</h3> <p>по метода HPLC (High Precision Liquid Chromatography) в Централната лаборатория за химични изпитвания и контрол (ЦЛХИК) към Министерство на земеделието (МЗ), което ни даде надеждни резултати за съдържанието на нитрати (много под допустимите норми ⭐).</p> <h3>👉ОБОБЩЕНИЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНИЯ НИТРАТОМЕР</h3> <p>Въпреки задълбочените проучвания на уреда, не намерихме отговор на следните въпроси:</p> <p>1️⃣ <strong>КАКВО ИЗМЕРВА уредът</strong> &ndash; нитрати, нитрити или обща концентрация на водоразтворими соли (в това число витамини и минерали) в мг/кг в сока на изследвания продукт?</p> <p>2️⃣ <strong>КАК уредът РАЗГРАНИЧАВА</strong> здравословни от нездравословни соли? <br />‼Органичните продукти като нашите са с много висока концентрация на органични съединения, ВИТАМИНИ и минерали. Как уредът определя какви соли измерва и дали са добри или лоши?</p> <p>3️⃣ <strong>На какво се позовава</strong> уредът, за да обявява нитратите за вредни? <br />Според СТАНОВИЩЕТО на 🇪🇺 EFSA (European Food Safety Authority &ndash; Европейски ОРГАН за безопасност на храните), на което се позовава Центърът за оценка на риска към БАБХ към МЗ (Българска агенция за безопасност на храните към Министерство на земеделието):</p> <p>↗"Нитратите сами по себе си не са токсични. И въпреки че основен източник на нитрати са зеленчуците, се ПРЕПОРЪЧВА УВЕЛИЧАВАНЕ на консумацията на плодове и зеленчуци, тъй като рискът от приема на нитрати, е много по-малък от ползите на плодовете и зеленчуците."</p> <p>4️⃣ <strong>РЕФЕРЕНТНИ СТОЙНОСТИ</strong> <br />Кой орган и в какъв документ разписва референтните стойности, заложени в уреда? СЗО издава документ с препоръчителен харакер за допустима дневна доза мг нитрати/ кг телесно тегло, но НЕ въвежда нитратни норми по видове зеленчуци! Според Регламент (ЕС) №1258/2011 единствените храни, за които има приети максимално допустими нитратни норми са салати, спанак, рукола, айсберг, бебешки храни (виж снимки). </p> <p>5️⃣ <strong>СЕРТИФИКАТИ</strong><br />Сертификатите са качени на официалната страница на уреда. Няма данни за сравнителни тестове на широка продуктова гама. Няма сертификат за точността на уреда или точността на метода като цяло. Има сертификат за заверени референтни стойности от лаборатория на SGS само за 1 тестван продукт &ndash; choy sum. Сертификатът удостоверява само една конкретна изследвана мостра &bdquo;choy sum&rdquo;. </p> <p>6️⃣ <strong>Защо</strong> уредът дава различно измерване, по едно и също време, на един и същи тестван продукт, само ако се избере друго НАИМЕНОВАНИЕ от менюто - &bdquo;ряпа&ldquo; / &bdquo;репички&ldquo;? <br />Засега не сме установили каква е логиката сокът, солите и тестваният продукт да са същите, а измерването да отчита различно, само защото си преименувал мострата. </p> <p>7️⃣ <strong>ПОТРЕБИТЕЛСКИ ОТЗИВИ</strong><br />След разглеждане на потребителските споделяния излязоха и още по-любопитни въпроси:<br />- Защо 2 различни уреда отчитат 2 противоположни резултата, за един и същи тестван продукт, в един и същи момент?<br />- Защо показанията се променят толкова драстично при няколко последователни тествания на един и същи продукт, с един и същи уред и от 60 стигат до 600?</p> <h3>👉ЗАКЛЮЧЕНИЕ</h3> <p>В заключение бихме могли да кажем, че ЛЮБИТЕЛСКИТЕ методи за измерване на нитрати по външен вид, на око и по други любителски признаци, както и използваният любителски уред не дават точни, приблизителни и каквито и да било резултати. Ако търсите СИГУРНОСТ и НАДЕЖДНОСТ, само лабораторните резултати могат да ви дадат адекватна информация. </p> <p>✅ Но това, което можете да направите, е да узнаете откъде идва храната ви, да опознаете своя ФЕРМЕР: от това какво е малкото му име, какви познания има и използва, как отглежда храната и почвата до това какви ценности и принципи има, как отглежда децата си и какви книги чете.</p> <p>🤝 Ние периодично изследваме вода, почва и продукти. Оставаме на РАЗПОЛОЖЕНИЕ за всеки заинтересован, който в името на науката желае да тества каквото и да било от нашата градина и ще му СЪДЕЙСТВАМЕ, ако иска да отдели време и средства затова.</p> <p>❗Изложеното дотук се базира изцяло и само на личния ни опит с един конкретен измервателен уред и няма претенции за изчерпателност. За нитратните норми са използвани цитати и препратки към официални източници и документи на СЗО, ЕС, БАБХ, EFSA. Уважаваме правото на всеки да вярва, да проверява и да се доверява на каквото избере! </p> <p>❗И не забравяйте, че токсични и опасни са нитрИтите. А нитрАтите са необходими, те са форма на азота, а без азот няма живот. Бъдете бдителни и следете за остатъчни количества пестициди и се уверете в произхода на продуктите. Ако са наистина органични, ще имат високи нива на хранителни вещества.</p> <p>👉ПОВЕЧЕ ЗА НИТРАТИ, нитрИти, ползи и вреди, както и за връзката им с радиацията и пестицидите, можете да прочетете <a href="https://blizkataferma.com/article/vnimanie-nitrati-kakvo-se-premalchava-izopachava-i-preuvelichava">тук.</a> </p> <p>👉За заблудата домашно-био-еко-органик, прочетете <a href="https://blizkataferma.com/article/vnimanie-domashno-bio-eko-organik">тук.</a></p> <p>👉И една също толкова непопулярна информация за ГМО <a href="https://blizkataferma.com/article/gmo-mitove-omraza-i-psevdoaktivisti">тук</a>.</p> <p><strong>🚩ЛИЧНА ОТГОВОРНОСТ</strong><br />Вярваме, че отговорността да избираш и приготвяш своята храна е лична. А нашата отговорност е да отгледаме чиста храна в градина без отрови. Затова:</p> <p>✅Практикуваме възстановително земеделие като използваме щадящи методи на обработка и се намесваме, само в подрекпа на живата природа и за да оставим почвата в по-добро състояние, отколкото е била.</p> <p>✅Използваме 💯% биоразградими и компостируеми при домашни условия пликове. Така щадим природата, не произвеждаме боклук и осигуряваме добри условия за съхранение на продуктите ни.</p> <p>✅Ние не отлеждаме растения. Ние отглеждаме почва. Почвата отглежда растенията. Защото само жива, жизнена и здрава почва може да отгледа чиста и здравословна храна.</p>

Сравнение на продукти

Нашият онлайн магазин използва „Бисквитки“ Научете повече за нашата политика за поверителност и нашата политика за Бисквитки