Блог

Първа Бъдни вечер, хляб с мълчана вода и бъдняк 02.04.2020 08:54:49

Първа Бъдни вечер, хляб с мълчана вода и бъдняк

Народното вярване е наредило три кадени вечери, които се казват още бъдни вечери. Всяка от тях се устроява срещу три големи празници: срещу Коледа, срещу Сурваки и срещу Водици.

БЪДНЯ ВЕЧЕР СРЕЩУ КОЛЕДА

 
 

Бъдняк (коладник). Момъкът, който вече е за женитба или младоженякът, ако няма момък, ще се облече в празнично облекло и ще отиде в гората. Тамо ще дири да намери тригодишно дъбово дърво. Дебелия край ще отреже с трион, а тънкия – с брадва.

В дома момите и жените пременени ще го посрещнат. Той влиза вкъщи, отива при огнището и слага дървото. Сега иде наред миросването на дървото, за да стане бъдняк.

Момъкът провъртва недълбока дупка в дървото, в която ще се сипе зейтин, темян и восък. След това дупката ще се затвори с клинче. А тоя край на бъдняка ще се увие с бяло ленено платно.

Бъднякът е осветен и сега с него има работа бабата, най-старата. Тя го зима и го гужда изправено на огнището, дето ще седи до вечерта, когато после прекадяването ще се гуди на огнището.

Додето се върши всичко това, момите и булките настаяли около момъка и бабата, хванати на верига през раменете и пеели песен.

БЕЗ ОБРЕДНИТЕ ХЛЯБОВЕ БЪДНЯ ВЕЧЕР НЕ МОЖЕ

 

Първата категория са хлябовете, които се посветяват на празника, на Коледа: колак, боговица.

Втората категория са хлябовете, които са посветени на селското стопанство.

Третата категория е хлябът, омесен и приготвен за подарък на коледарците, които ще дойдат.

За колаци или боговици ще има приготвено още през лятото особено жито. Ще се избере чиста пшеница. Ще се умие туй жито на реката. Ще се изсуши и скъта за през годината. Туй жито ще се смели и направи на брашно.

Когато ще се меси тесто за обредните хлябове, туй брашно ще се пресее през три сита, възпети „копринени“, за да остане само сърцето на зърното. Ръжено, ячмено, овесово, царевично, просено брашно за обреден хляб се не употребява.

 
 

Жената, която ще сее брашното, бива всякога облечена в нова премяна, в празничните си дрехи. Додето се сее брашното, ще се пеят обредни песни.

Когато брашното е готово, ще се прекади. После прекадването брашното вече става не обикновено брашно, освещава се.

За замесване брашното се донася вода. Тая вода ще бъде донесена в бял котел от мома или млада булка. Тая вода се казва мълчана, неначната, цветна.

Мълчана, защото ще се донесе много рано и додето се налива и донесе, девойката или булката не смее да говори никому и с никого.

Неначната, защото от тая вода не смее да се даде никому да пие, нито да бръкне в нея.

 
 
Цветна или цветова, защото, когато ще се донесе тая вода, ведрото ще има цвят, т.е. различни билки – росно цвете, ако е лете, сухо – ако е зиме. Като се донесе тая вода, ще се стопли на жив огън, т.е. на въглища изгорели, да няма дим.

Тестото се замесва и ще бъде скътано на топло, за да се дигне, т.е. да вкисне, да втаса, защото всичките обредни хлябове се правят обезателно от кисело тесто, т.е. хлябовете трябва да бъдат квасници. Рядко са случаите хлябовете да са пресни погачи.

Когато бъде тестото готово, почнува се писането на хлябовете.

 
 

Обредна песен за Бъдняка:

- Ой те дръвце, право дръвце! Де си расло толко тънко, толко тънко та високо Отговаря тънко дръвце: - Ой те тебе, малка моме, малка моме, кривоперке, я съм расло тамо горе на планина, на рудина, край езеро самовилско; отсече ме вакъл овчар, донесе ме да ме сади край огнище, край трапези. Я съм, моме, златно дръвце, златно дръвце плодовито. Ще порасна дор до небо, клон ще пусна дор до земя, лист ще листна дребен бисер, цвет ще цъвна чисто сребро, род ще рода сухо злато. Слез-ще по мен млада Бога, ще дарува добра дарба: на момата дребен бисер, на майката чисто сребро, на бащата сухо злато, сухо злато, пълна къща със дечица, със агънца, със теленца, със конченца, със пчелици левокрилки. Живот, здраве, веселие!

"Религиозни народни обичаи", т. I (2), Димитър Маринов

Коментари

Тази статия все още няма коментари

Остави коментар

Празници

Празници

Първа Бъдни вечер, хляб с мълчана вода и бъдняк

Първа Бъдни вечер, хляб с мълчана вода и бъдняк

   Народното вярване е наредило три кадени вечери, които се казват още бъдни вечери. Всяка от тях се устроява срещу три големи празници: срещу Ко    Народното вярване е наредило три кадени вечери, които се казват още бъдни вечери. Всяка от тях се устроява срещу три големи празници: срещу Ко 2022-03-15T17:42:48+02:00 Първа Бъдни вечер, хляб с мълчана вода и бъдняк

<p>Народното вярване е наредило <strong>три кадени вечери</strong>, които се казват още <strong>бъдни вечери</strong>. Всяка от тях се устроява срещу три големи празници: <strong>срещу Коледа, срещу Сурваки и срещу Водици</strong>.</p> <h3><strong>БЪДНЯ ВЕЧЕР СРЕЩУ КОЛЕДА</strong></h3> <div class="XzvDs _208Ie tFDi5 blog-post-text-font blog-post-text-color _2QAo- _25MYV _6RI6N tFDi5">&nbsp;</div> <div class="q2uC4 _3FSpi"> <div class="_1wj_L _2rZI1 _2rZI1 _2fU6C _2RZzI _2RZzI"> <div class="_1Lhwj image-container _2mwxs" data-hook="imageViewer"> <div class="xdJBZ" role="img"><img class="_1Fjtc _2lDdg" style="opacity: 1;" src="https://static.wixstatic.com/media/ab0db8_dba2e0ef63884e3d978246d6e1ec5227~mv2.jpg/v1/fill/w_360,h_361,al_c,q_90,usm_0.66_1.00_0.01/ab0db8_dba2e0ef63884e3d978246d6e1ec5227~mv2.webp" data-pin-url="https://www.blizkataferma.com/post/pyrva-bydnq-vecher" data-pin-media="https://static.wixstatic.com/media/ab0db8_dba2e0ef63884e3d978246d6e1ec5227~mv2.jpg/v1/fit/w_512,h_513,al_c,q_80/file.png" /></div> <div class="">&nbsp;</div> </div> </div> </div> <p><strong>Бъдняк (коладник)</strong>. Момъкът, който вече е за женитба или младоженякът, ако няма момък, ще се облече в празнично облекло и ще отиде в гората. Тамо ще дири да намери тригодишно дъбово дърво. Дебелия край ще отреже с трион, а тънкия &ndash; с брадва.</p> <p>В дома момите и жените пременени ще го посрещнат. Той влиза вкъщи, отива при огнището и слага дървото. Сега иде наред <strong>миросването</strong> на дървото, за да стане бъдняк.</p> <p>Момъкът провъртва недълбока <strong>дупка в дървото</strong>, в която ще се сипе зейтин, темян и восък. След това дупката ще се затвори с клинче. А тоя край на бъдняка ще се увие с бяло ленено платно.</p> <p>Бъднякът е осветен и сега с него има работа <strong>бабата</strong>, най-старата. Тя го зима и го гужда изправено на огнището, дето ще седи до вечерта, когато после прекадяването ще се гуди на огнището.</p> <p>Додето се върши всичко това, момите и булките настаяли около момъка и бабата, хванати на верига през раменете и <strong>пеели песен</strong>.</p> <h3><strong>БЕЗ ОБРЕДНИТЕ ХЛЯБОВЕ БЪДНЯ ВЕЧЕР НЕ МОЖЕ</strong></h3> <div class="q2uC4 _3FSpi"> <div class="c-Mgr _3CUV- _3CUV- _7gPc2"> <div class="_1Lhwj image-container _2mwxs" data-hook="imageViewer"> <div class="xdJBZ" role="img"><img class="_1Fjtc _2lDdg" style="opacity: 1;" src="https://static.wixstatic.com/media/ab0db8_46653f3f76a344e4995a9de3e508b948~mv2.jpg/v1/fill/w_740,h_416,al_c,q_90,usm_0.66_1.00_0.01/ab0db8_46653f3f76a344e4995a9de3e508b948~mv2.webp" data-pin-url="https://www.blizkataferma.com/post/pyrva-bydnq-vecher" data-pin-media="https://static.wixstatic.com/media/ab0db8_46653f3f76a344e4995a9de3e508b948~mv2.jpg/v1/fit/w_2016,h_1134,al_c,q_80/file.png" /></div> <div class="">&nbsp; <p><strong>Първата</strong> категория са хлябовете, които се посветяват <strong>на празника</strong>, на Коледа: колак, боговица.</p> <p><strong>Втората</strong> категория са хлябовете, които са посветени <strong>на селското стопанство.</strong></p> <p><strong>Третата</strong> категория е хлябът, омесен и приготвен за подарък <strong>на коледарците</strong>, които ще дойдат.</p> <p><strong>За колаци или боговици</strong> ще има приготвено още през лятото особено жито. Ще се избере чиста пшеница. Ще се умие туй жито на реката. Ще се изсуши и скъта за през годината. Туй жито ще се смели и направи на брашно.</p> <p>Когато ще се меси тесто за обредните хлябове, туй брашно ще се пресее през <strong>три сита</strong>, възпети &bdquo;копринени&ldquo;, за да остане само сърцето на зърното. Ръжено, ячмено, овесово, царевично, просено брашно за обреден хляб се не употребява.</p> </div> </div> </div> </div> <div class="XzvDs _208Ie tFDi5 blog-post-text-font blog-post-text-color _2QAo- _25MYV _6RI6N tFDi5">&nbsp;</div> <div class="q2uC4 _3FSpi"> <div class="c-Mgr _3CUV- _3CUV- _7gPc2"> <div class="_1Lhwj image-container _2mwxs" data-hook="imageViewer"> <div class="xdJBZ" role="img"><img class="_1Fjtc _2lDdg" style="opacity: 1;" src="https://static.wixstatic.com/media/ab0db8_2ab3438fee6e44d593e0711e28317e65~mv2.jpg/v1/fill/w_740,h_760,al_c,q_90,usm_0.66_1.00_0.01/ab0db8_2ab3438fee6e44d593e0711e28317e65~mv2.webp" data-pin-url="https://www.blizkataferma.com/post/pyrva-bydnq-vecher" data-pin-media="https://static.wixstatic.com/media/ab0db8_2ab3438fee6e44d593e0711e28317e65~mv2.jpg/v1/fit/w_935,h_960,al_c,q_80/file.png" /></div> <div class="">&nbsp; <p>Жената, която ще сее брашното, бива всякога облечена в нова премяна, в <strong>празничните си дрехи</strong>. Додето се сее брашното, ще се пеят обредни песни.</p> <p>Когато брашното е готово, ще се <strong>прекади</strong>. После прекадването брашното вече става не обикновено брашно, освещава се.</p> <p>За замесване брашното се <strong>донася вода</strong>. Тая вода ще бъде донесена в бял котел от мома или млада булка. Тая вода се казва мълчана, неначната, цветна.</p> <p><strong>Мълчана</strong>, защото ще се донесе много рано и додето се налива и донесе, девойката или булката не смее да говори никому и с никого.</p> <p><strong>Неначната</strong>, защото от тая вода не смее да се даде никому да пие, нито да бръкне в нея.</p> </div> </div> </div> </div> <p class="XzvDs _208Ie tFDi5 blog-post-text-font blog-post-text-color _2QAo- _25MYV _6RI6N tFDi5"></p> <div class="XzvDs _208Ie tFDi5 blog-post-text-font blog-post-text-color _2QAo- _25MYV _6RI6N tFDi5">&nbsp;</div> <div class="q2uC4 _3FSpi"> <div class="c-Mgr _3CUV- _3CUV- _7gPc2"> <div class="_1Lhwj image-container _2mwxs" data-hook="imageViewer"> <div class="xdJBZ" role="img"><img class="_1Fjtc _2lDdg" style="opacity: 1;" src="https://static.wixstatic.com/media/ab0db8_84288ac83d9f471c945c162509e940d0~mv2.jpg/v1/fill/w_740,h_741,al_c,q_90,usm_0.66_1.00_0.01/ab0db8_84288ac83d9f471c945c162509e940d0~mv2.webp" data-pin-url="https://www.blizkataferma.com/post/pyrva-bydnq-vecher" data-pin-media="https://static.wixstatic.com/media/ab0db8_84288ac83d9f471c945c162509e940d0~mv2.jpg/v1/fit/w_960,h_961,al_c,q_80/file.png" /></div> <div class="">&nbsp;</div> <div class=""><strong>Цветна</strong> или цветова, защото, когато ще се донесе тая вода, ведрото ще има цвят, т.е. различни билки &ndash; росно цвете, ако е лете, сухо &ndash; ако е зиме. Като се донесе тая вода, ще се стопли на жив огън, т.е. на въглища изгорели, да няма дим.</div> <div class=""><br /> <p><strong>Тестото</strong> се замесва и ще бъде скътано на топло, за да се дигне, т.е. да вкисне, да втаса, защото всичките обредни хлябове се правят обезателно от кисело тесто, т.е. хлябовете трябва да бъдат квасници. Рядко са случаите хлябовете да са пресни погачи.</p> <p>Когато бъде тестото готово, почнува се <strong>писането на хлябовете</strong>.</p> </div> </div> </div> </div> <div class="XzvDs _208Ie tFDi5 blog-post-text-font blog-post-text-color _2QAo- _25MYV _6RI6N tFDi5">&nbsp;</div> <div class="q2uC4 _3FSpi"> <div class="c-Mgr _3CUV- _3CUV- _7gPc2"> <div class="_1Lhwj image-container _2mwxs" data-hook="imageViewer"> <div class="xdJBZ" role="img"><img class="_1Fjtc _2lDdg" style="opacity: 1;" src="https://static.wixstatic.com/media/ab0db8_5c3891afbde14a149737f359b70764ad~mv2.jpg/v1/fill/w_740,h_576,al_c,q_90,usm_0.66_1.00_0.01/ab0db8_5c3891afbde14a149737f359b70764ad~mv2.webp" data-pin-url="https://www.blizkataferma.com/post/pyrva-bydnq-vecher" data-pin-media="https://static.wixstatic.com/media/ab0db8_5c3891afbde14a149737f359b70764ad~mv2.jpg/v1/fit/w_1024,h_797,al_c,q_80/file.png" /></div> <div class="">&nbsp; <p>Обредна песен за Бъдняка:</p> <p><em>- Ой те дръвце, право дръвце! Де си расло толко тънко, толко тънко та високо Отговаря тънко дръвце: - Ой те тебе, малка моме, малка моме, кривоперке, я съм расло тамо горе на планина, на рудина, край езеро самовилско; отсече ме вакъл овчар, донесе ме да ме сади край огнище, край трапези. Я съм, моме, златно дръвце, златно дръвце плодовито. Ще порасна дор до небо, клон ще пусна дор до земя, лист ще листна дребен бисер, цвет ще цъвна чисто сребро, род ще рода сухо злато. Слез-ще по мен млада Бога, ще дарува добра дарба: на момата дребен бисер, на майката чисто сребро, на бащата сухо злато, сухо злато, пълна къща със дечица, със агънца, със теленца, със конченца, със пчелици левокрилки. Живот, здраве, веселие!</em></p> <p>"Религиозни народни обичаи", т. I (2), Димитър Маринов</p> </div> </div> </div> </div>

Сравнение на продукти

Нашият онлайн магазин използва „Бисквитки“ Научете повече за нашата политика за поверителност и нашата политика за Бисквитки