Блог

Притча за празната реколта 02.04.2020 08:29:11

Притча за празната реколта

Живял някога един фермер. Всяка година той с труд и любов обработвал нивите си, подбирал семената и наблюдавал земята. А тя го възнаграждавала щедро - той сеел, тя раждала. С всяка година добивите му се повишавали. Но заедно с тях се увеличавал и броят на хората, които трябвало да храни.
 

Един ден дошли непознати хора, които му казали, че вместо да превозва оборски тор, много по-ефективно ще е да е използва изкуствен тор. Вместо да използва малкия трактор, 10 пъти по-бързо ще е да обработва с големи машини. И му показали как със специални препарати може да реши всички проблеми в нивите си.

 
 

Фермерът дълго мислил дали да приеме новите предложения, но принуден от разни обстоятелства, решил да опита. И наистина нивите започнали да раждат повече, да боледуват по-малко, да се обработват по-бързо и лесно. От 1 декар изнасял 1000кг зърно и 500кг слама. А внасял само 50кг тор и семе за сеене.

 

Минали години. Земята бавно се променяла. Болестите и неприятелите също. Растенията започнали да страдат. Фермерът също се бил променил. Той бил изгубил умението си да наблюдава и да разбира земята. И не знаел какво да прави.

 

Тогава решил, подкрепен от мъдри съветници, да даде на земята още по-големи дози от торовете, препаратите, машините, обработките. Земята боляла и кървяла от тежките машини и премного химикали. Изложена гола на стихиите, постепенно се превърнала в мъртва пепел.

 
Животът и почвата са неделимо цяло
 

Но фермерът успявал да кара растенията да растат и земята да ражда против волята им. Тогава дошло най-лошото. Земята му отвърнала с най-страшното – ПРАЗНА РЕКОЛТА. Реколта, която била вкусна, красива и здрава, но хранително недостатъчна и непълноценна. Фермерът бил произвел празни калории.

 

Тогава фермерът разбрал, че с принуда може да накара земята да ражда, но не може да направи храната жива и пълноценна. Разбрал, че само земята и природата дават живот и могат да го отнемат. Защото земята била тук от милиони години. И се била научила да оцелява.

 
 
 
Грижи се за почвата така, сякаш ще живееш вечно
 

Разбрал, че трябва да се отнася към земята така, сякаш ще го храни вечно. И се заловил да възстанови живота, здравето и жизнеността й. Да връща в почвата повече, отколкото взема от нея. И да мисли и служи на благото на земята, растенията, животните и хората.

 

Защото ЗАКОНЪТ ЗА БАЛАНСА изисква да ДАВАШ толкова, колкото вземаш. И винаги МАЛКО ПОВЕЧЕ.

Коментари

Тази статия все още няма коментари

Остави коментар

Притчи

Притчи

Притча за празната реколта

Притча за празната реколта

 Живял някога един фермер. Всяка година той с труд и любов обработвал нивите си, подбирал семената и наблюдавал земята. А тя го възнаграждавала щед  Живял някога един фермер. Всяка година той с труд и любов обработвал нивите си, подбирал семената и наблюдавал земята. А тя го възнаграждавала щед 2021-06-12T10:26:53+03:00 Притча за празната реколта

<div class="q2uC4 _3FSpi"> <div class="c-Mgr _3CUV- _3CUV- _7gPc2"> <div class="_1Lhwj image-container _2mwxs" data-hook="imageViewer"> <div class="">Живял някога един фермер. Всяка година той с труд и любов обработвал нивите си, подбирал семената и наблюдавал земята. А тя го възнаграждавала щедро - той сеел, тя раждала. С всяка година добивите му се повишавали. Но заедно с тях се увеличавал и броят на хората, които трябвало да храни.</div> </div> </div> </div> <div class="XzvDs _208Ie tFDi5 blog-post-text-font blog-post-text-color _2QAo- _25MYV _6RI6N tFDi5">&nbsp;</div> <p class="XzvDs _208Ie tFDi5 blog-post-text-font blog-post-text-color _2QAo- _25MYV _6RI6N tFDi5">Един ден дошли непознати хора, които му казали, че вместо да превозва оборски тор, много по-ефективно ще е да е използва изкуствен тор. Вместо да използва малкия трактор, 10 пъти по-бързо ще е да обработва с големи машини. И му показали как със специални препарати може да реши всички проблеми в нивите си.</p> <div class="XzvDs _208Ie tFDi5 blog-post-text-font blog-post-text-color _2QAo- _25MYV _6RI6N tFDi5">&nbsp;</div> <div class="q2uC4 _3FSpi"> <div class="c-Mgr _3CUV- _3CUV- _7gPc2"> <div class="_1Lhwj image-container _2mwxs" data-hook="imageViewer"> <div class="xdJBZ" role="img"><img class="_1Fjtc _2lDdg" style="opacity: 1;" src="https://static.wixstatic.com/media/ab0db8_766892b5b3fd4fa78b6af8c2bfb6c73a~mv2.jpg/v1/fill/w_740,h_416,al_c,q_90,usm_0.66_1.00_0.01/ab0db8_766892b5b3fd4fa78b6af8c2bfb6c73a~mv2.webp" data-pin-url="https://www.blizkataferma.com/post/pritcha-za-praznata-rekolta" data-pin-media="https://static.wixstatic.com/media/ab0db8_766892b5b3fd4fa78b6af8c2bfb6c73a~mv2.jpg/v1/fit/w_1920,h_1080,al_c,q_80/file.png" /></div> <div class="">&nbsp;</div> </div> </div> </div> <p class="XzvDs _208Ie tFDi5 blog-post-text-font blog-post-text-color _2QAo- _25MYV _6RI6N tFDi5">Фермерът дълго мислил дали да приеме новите предложения, но принуден от разни обстоятелства, решил да опита. И наистина нивите започнали да раждат повече, да боледуват по-малко, да се обработват по-бързо и лесно. От 1 декар изнасял 1000кг зърно и 500кг слама. А внасял само 50кг тор и семе за сеене.</p> <div class="XzvDs _208Ie tFDi5 blog-post-text-font blog-post-text-color _2QAo- _25MYV _6RI6N tFDi5">&nbsp;</div> <p class="XzvDs _208Ie tFDi5 blog-post-text-font blog-post-text-color _2QAo- _25MYV _6RI6N tFDi5">Минали години. Земята бавно се променяла. Болестите и неприятелите също. Растенията започнали да страдат. Фермерът също се бил променил. Той бил изгубил умението си да наблюдава и да разбира земята. И не знаел какво да прави.</p> <div class="XzvDs _208Ie tFDi5 blog-post-text-font blog-post-text-color _2QAo- _25MYV _6RI6N tFDi5">&nbsp;</div> <p class="XzvDs _208Ie tFDi5 blog-post-text-font blog-post-text-color _2QAo- _25MYV _6RI6N tFDi5">Тогава решил, подкрепен от мъдри съветници, да даде на земята още по-големи дози от торовете, препаратите, машините, обработките. Земята боляла и кървяла от тежките машини и премного химикали. Изложена гола на стихиите, постепенно се превърнала в мъртва пепел.</p> <div class="XzvDs _208Ie tFDi5 blog-post-text-font blog-post-text-color _2QAo- _25MYV _6RI6N tFDi5">&nbsp;</div> <div class="q2uC4 _3FSpi"> <div class="c-Mgr _3CUV- _3CUV- _2fU6C _2RZzI _2RZzI"> <div class="_1Lhwj image-container _2mwxs" data-hook="imageViewer"> <div class="xdJBZ" role="img"><img class="_1Fjtc _2lDdg alignright" style="opacity: 1;" src="https://static.wixstatic.com/media/ab0db8_a1e279742b254102a14753b6be7b6f6d~mv2.jpg/v1/fill/w_360,h_260,al_c,q_90,usm_0.66_1.00_0.01/ab0db8_a1e279742b254102a14753b6be7b6f6d~mv2.webp" data-pin-url="https://www.blizkataferma.com/post/pritcha-za-praznata-rekolta" data-pin-media="https://static.wixstatic.com/media/ab0db8_a1e279742b254102a14753b6be7b6f6d~mv2.jpg/v1/fit/w_1560,h_1127,al_c,q_80/file.png" /></div> <div class=""><span class="_3ULLf image-caption">Животът и почвата са неделимо цяло</span></div> </div> </div> </div> <div class="XzvDs _208Ie tFDi5 blog-post-text-font blog-post-text-color _2QAo- _25MYV _6RI6N tFDi5">&nbsp;</div> <p class="XzvDs _208Ie tFDi5 blog-post-text-font blog-post-text-color _2QAo- _25MYV _6RI6N tFDi5">Но фермерът успявал да кара растенията да растат и земята да ражда против волята им. Тогава дошло най-лошото. Земята му отвърнала с най-страшното &ndash; ПРАЗНА РЕКОЛТА. Реколта, която била вкусна, красива и здрава, но хранително недостатъчна и непълноценна. Фермерът бил произвел празни калории.</p> <div class="XzvDs _208Ie tFDi5 blog-post-text-font blog-post-text-color _2QAo- _25MYV _6RI6N tFDi5">&nbsp;</div> <p class="XzvDs _208Ie tFDi5 blog-post-text-font blog-post-text-color _2QAo- _25MYV _6RI6N tFDi5">Тогава фермерът разбрал, че с принуда може да накара земята да ражда, но не може да направи храната жива и пълноценна. Разбрал, че само земята и природата дават живот и могат да го отнемат. Защото земята била тук от милиони години. И се била научила да оцелява.</p> <div class="XzvDs _208Ie tFDi5 blog-post-text-font blog-post-text-color _2QAo- _25MYV _6RI6N tFDi5">&nbsp;</div> <div class="q2uC4 _3FSpi"> <div class="c-Mgr _3CUV- _3CUV- _7gPc2"> <div class="_1Lhwj image-container _2mwxs" data-hook="imageViewer"> <div class="xdJBZ" role="img"><img class="_1Fjtc _2lDdg" style="opacity: 1;" src="https://static.wixstatic.com/media/ab0db8_5f0350d04f704740a1bc8b23eb67d48c~mv2.jpg/v1/fill/w_740,h_465,al_c,q_90,usm_0.66_1.00_0.01/ab0db8_5f0350d04f704740a1bc8b23eb67d48c~mv2.webp" data-pin-url="https://www.blizkataferma.com/post/pritcha-za-praznata-rekolta" data-pin-media="https://static.wixstatic.com/media/ab0db8_5f0350d04f704740a1bc8b23eb67d48c~mv2.jpg/v1/fit/w_884,h_555,al_c,q_80/file.png" /></div> <div class="">&nbsp;</div> <div class="">&nbsp;</div> <span class="_3ULLf image-caption">Грижи се за почвата така, сякаш ще живееш вечно</span></div> </div> </div> <div class="XzvDs _208Ie tFDi5 blog-post-text-font blog-post-text-color _2QAo- _25MYV _6RI6N tFDi5">&nbsp;</div> <p class="XzvDs _208Ie tFDi5 blog-post-text-font blog-post-text-color _2QAo- _25MYV _6RI6N tFDi5">Разбрал, че трябва да се отнася към земята така, сякаш ще го храни вечно. И се заловил да възстанови живота, здравето и жизнеността й. Да връща в почвата повече, отколкото взема от нея. И да мисли и служи на благото на земята, растенията, животните и хората.</p> <div class="XzvDs _208Ie tFDi5 blog-post-text-font blog-post-text-color _2QAo- _25MYV _6RI6N tFDi5">&nbsp;</div> <p class="XzvDs _208Ie tFDi5 blog-post-text-font blog-post-text-color _2QAo- _25MYV _6RI6N tFDi5">Защото ЗАКОНЪТ ЗА БАЛАНСА изисква да ДАВАШ толкова, колкото вземаш. И винаги МАЛКО ПОВЕЧЕ.</p>

Сравнение на продукти

Нашият онлайн магазин използва „Бисквитки“ Научете повече за нашата политика за поверителност и нашата политика за Бисквитки