Блог

ТРИТЕ БЪДНИ ВЕЧЕРИ - ОБРЕДИ И ПОВЕРИЯ 27.10.2021 14:43:40

ТРИТЕ БЪДНИ ВЕЧЕРИ - ОБРЕДИ И ПОВЕРИЯ

"Боговицата се замесва с ВОДА, донесена в бял котел от мома или млада булка. Тая вода се казва

МЪЛЧАНА, защото ще се донесе много рано и додето се налива и донесе, девойката или булката не смее да говори никому и с никого.
НЕНАЧНАТА, защото от тая вода не смее да се даде никому да пие, нито да бръкне в нея.
ЦВЕТНА или цветова, защото, когато ще се донесе тая вода, ведрото ще има цвят, т.е. различни билки.


Като се донесе тая вода, ще се стопли на ЖИВ ОГЪН, т.е. на въглища изгорели, да няма дим.


Тестото се замесва и ще бъде скътано на топло, за да се дигне, т.е. да вкисне, да втаса, защото всичките обредни хлябове се правят обезателно от кисело тесто, т.е. хлябовете трябва да бъдат КВАСНИЦИ. Рядко са случаите хлябовете да са пресни погачи.
Когато бъде тестото готово, почнува се ПИСАНЕТО на хлябовете.


За тия специални хлябове - колаци или боговици - ще има приготвено още през лятото особено ЖИТО. Ще се избере чиста пшеница. Ще се умие туй жито на РЕКАТА. Ще се изсуши и скъта за през годината. Туй жито ще се смели и направи на брашно.

Когато ще се меси, туй брашно ще се пресее през ТРИ СИТА, „копринени“, за да остане само СЪРЦЕТО на зърното. Ръжено, ячмено, овесово, царевично, просено брашно за обреден хляб се не употребява.

Жената, която ще сее брашното, бива всякога облечена в НОВА ПРЕМЯНА, в празничните си дрехи. Додето се сее брашното, ще се пеят обредни ПЕСНИ.

Когато брашното е готово, ще се прекади. После прекадването брашното вече става не обикновено брашно, ОСВЕЩАВА се.


За Бъдни вечер се правят 3 категории хлябове: посветени на Коледа - колак, боговица; на селското стопанство; за подарък на коледарците, които ще дойдат.

Народното вярване е наредило ТРИ кадени вечери, които се казват още БЪДНИ ВЕЧЕРИ. Всяка от тях се устроява срещу три големи празници: срещу Коледа, срещу Сурваки и срещу Водици.

БЪДНЯК (коладник). Момъкът, който вече е за женитба или младоженякът, ако няма момък, ще се облече в празнично облекло и ще отиде в гората. Тамо ще дири да намери тригодишно дъбово дърво. Дебелия край ще отреже с трион, а тънкия – с брадва.


В ДОМА момите и жените пременени ще го посрещнат. Той влиза вкъщи, отива при огнището и слага дървото. Сега иде наред миросването на дървото, за да стане бъдняк.


Момъкът провъртва недълбока дупка в дървото, в която ще се сипе ЗЕЙТИН, темян и восък. След това дупката ще се затвори с клинче. А тоя край на бъдняка ще се увие с бяло ленено платно.


Бъднякът е осветен и сега с него има работа БАБАТА, най-старата. Тя го зима и го гужда изправено на огнището, дето ще седи до вечерта, когато после прекадяването ще се гуди на огнището.


Додето се върши всичко това, момите и булките настаяли около момъка и бабата, хванати на ВЕРИГА през раменете и пеели песен:


- Ой те дръвце, право дръвце!
Де си расло толко тънко,
толко тънко та високо
Отговаря тънко дръвце:
- Ой те тебе, малка моме,
малка моме, кривоперке,
я съм расло тамо горе
на планина, на рудина,
край езеро самовилско;
отсече ме вакъл овчар,
донесе ме да ме сади
край огнище, край трапези.
Я съм, моме, златно дръвце,
златно дръвце плодовито.
Ще порасна дор до небо,
клон ще пусна дор до земя,
лист ще листна дребен бисер,
цвет ще цъвна чисто сребро,
род ще рода сухо злато.
Слез-ще по мен млада Бога,
ще дарува добра дарба:
на момата дребен бисер,
на майката чисто сребро,
на бащата сухо злато,
сухо злато, пълна къща
със дечица, със агънца,
със теленца, със конченца,
със пчелици левокрилки.
Живот, здраве, веселие!"


"Религиозни народни обичаи", т. I (2), Димитър Маринов

Коментари

Тази статия все още няма коментари

Остави коментар

Празници

Празници

ТРИТЕ БЪДНИ ВЕЧЕРИ - ОБРЕДИ И ПОВЕРИЯ

ТРИТЕ БЪДНИ ВЕЧЕРИ - ОБРЕДИ И ПОВЕРИЯ

"Боговицата се замесва с ВОДА, донесена в бял котел от мома или млада булка. Тая вода се казваМЪЛЧАНА, защото ще се донесе много рано и додето се налива "Боговицата се замесва с ВОДА, донесена в бял котел от мома или млада булка. Тая вода се казваМЪЛЧАНА, защото ще се донесе много рано и додето се налива 2021-11-26T23:14:19+02:00 ТРИТЕ БЪДНИ ВЕЧЕРИ - ОБРЕДИ И ПОВЕРИЯ

<p>"Боговицата се замесва с <strong>ВОДА</strong>, донесена в бял котел от мома или млада булка. Тая вода се казва</p> <p><strong>МЪЛЧАНА</strong>, защото ще се донесе много рано и додето се налива и донесе, девойката или булката не смее да говори никому и с никого.<br /><strong>НЕНАЧНАТА</strong>, защото от тая вода не смее да се даде никому да пие, нито да бръкне в нея.<br /><strong>ЦВЕТНА</strong> или цветова, защото, когато ще се донесе тая вода, ведрото ще има цвят, т.е. различни билки.</p> <p><br />Като се донесе тая вода, ще се стопли на <strong>ЖИВ ОГЪН</strong>, т.е. на въглища изгорели, да няма дим.</p> <p><img alt="" src="https://cdncloudcart.com/16275/files/image/133010666_3611504915582679_400370128722436605_n.jpg" class="aligncenter" width="620" height="349" /></p> <p><br />Тестото се замесва и ще бъде скътано на топло, за да се дигне, т.е. да вкисне, да втаса, защото всичките обредни хлябове се правят обезателно от кисело тесто, т.е. хлябовете трябва да бъдат <strong>КВАСНИЦИ</strong>. Рядко са случаите хлябовете да са пресни погачи.<br />Когато бъде тестото готово, почнува се <strong>ПИСАНЕТО</strong> на хлябовете.</p> <p><br />За тия специални хлябове - колаци или боговици - ще има приготвено още през лятото особено <strong>ЖИТО</strong>. Ще се избере чиста пшеница. Ще се умие туй жито на <strong>РЕКАТА</strong>. Ще се изсуши и скъта за през годината. Туй жито ще се смели и направи на брашно.</p> <p><img alt="" src="https://cdncloudcart.com/16275/files/image/132429974_3611502925582878_455659915320436862_n.jpg" class="aligncenter" width="544" height="558" /></p> <p></p> <p>Когато ще се меси, туй брашно ще се пресее през <strong>ТРИ СИТА</strong>, &bdquo;копринени&ldquo;, за да остане само <strong>СЪРЦЕТО</strong> на зърното. Ръжено, ячмено, овесово, царевично, просено брашно за обреден хляб се не употребява.</p> <p>Жената, която ще сее брашното, бива всякога облечена в <strong>НОВА ПРЕМЯНА</strong>, в празничните си дрехи. Додето се сее брашното, ще се пеят обредни <strong>ПЕСНИ</strong>.</p> <p>Когато брашното е готово, ще се прекади. После прекадването брашното вече става не обикновено брашно, <strong>ОСВЕЩАВА</strong> се.</p> <p><img alt="" src="https://cdncloudcart.com/16275/files/image/132662386_3611502948916209_4524408958938860430_n.jpg" class="aligncenter" width="661" height="661" /></p> <p><br />За Бъдни вечер се правят 3 категории хлябове: посветени на Коледа - колак, боговица; на селското стопанство; за подарък на коледарците, които ще дойдат.</p> <p>Народното вярване е наредило <strong>ТРИ</strong> кадени вечери, които се казват още <strong>БЪДНИ ВЕЧЕРИ</strong>. Всяка от тях се устроява срещу три големи празници: срещу Коледа, срещу Сурваки и срещу Водици.</p> <p><img alt="" src="https://cdncloudcart.com/16275/files/image/132871704_3616335708432933_105666354622654782_n.jpg" class="aligncenter" width="443" height="591" /></p> <p><strong>БЪДНЯК</strong> (коладник). Момъкът, който вече е за женитба или младоженякът, ако няма момък, ще се облече в празнично облекло и ще отиде в гората. Тамо ще дири да намери тригодишно дъбово дърво. Дебелия край ще отреже с трион, а тънкия &ndash; с брадва.</p> <p><br />В <strong>ДОМА</strong> момите и жените пременени ще го посрещнат. Той влиза вкъщи, отива при огнището и слага дървото. Сега иде наред миросването на дървото, за да стане бъдняк.</p> <p><img alt="" src="https://cdncloudcart.com/16275/files/image/132709839_3611502798916224_6080536446047726820_n.png" class="aligncenter" /></p> <p><br />Момъкът провъртва недълбока дупка в дървото, в която ще се сипе <strong>ЗЕЙТИН</strong>, темян и восък. След това дупката ще се затвори с клинче. А тоя край на бъдняка ще се увие с бяло ленено платно.</p> <p><br />Бъднякът е осветен и сега с него има работа <strong>БАБАТА</strong>, най-старата. Тя го зима и го гужда изправено на огнището, дето ще седи до вечерта, когато после прекадяването ще се гуди на огнището.</p> <p><img alt="" src="https://cdncloudcart.com/16275/files/image/132733984_3611503032249534_116336484897526364_n.jpg" class="aligncenter" width="493" height="384" /></p> <p><br />Додето се върши всичко това, момите и булките настаяли около момъка и бабата, хванати на <strong>ВЕРИГА</strong> през раменете и пеели песен:</p> <p><br />- Ой те дръвце, право дръвце!<br />Де си расло толко тънко,<br />толко тънко та високо<br />Отговаря тънко дръвце:<br />- Ой те тебе, малка моме,<br />малка моме, кривоперке,<br />я съм расло тамо горе<br />на планина, на рудина,<br />край езеро самовилско;<br />отсече ме вакъл овчар,<br />донесе ме да ме сади<br />край огнище, край трапези.<br />Я съм, моме, златно дръвце,<br />златно дръвце плодовито.<br />Ще порасна дор до небо,<br />клон ще пусна дор до земя,<br />лист ще листна дребен бисер,<br />цвет ще цъвна чисто сребро,<br />род ще рода сухо злато.<br />Слез-ще по мен млада Бога,<br />ще дарува добра дарба:<br />на момата дребен бисер,<br />на майката чисто сребро,<br />на бащата сухо злато,<br />сухо злато, пълна къща<br />със дечица, със агънца,<br />със теленца, със конченца,<br />със пчелици левокрилки.<br />Живот, здраве, веселие!"</p> <p><br />"Религиозни народни обичаи", т. I (2), Димитър Маринов</p>

, , , ,
Сравнение на продукти

Нашият онлайн магазин използва „Бисквитки“ Научете повече за нашата политика за поверителност и нашата политика за Бисквитки