Блог

УЧИТЕЛЯ ПЕТЪР ДЪНОВ за ПЛАНИНАТА 29.08.2022 00:56

УЧИТЕЛЯ ПЕТЪР ДЪНОВ за ПЛАНИНАТА

⛰ Ходенето на планината е поклонение, СВЕЩЕНОДЕЙСТВИЕ.

⛰ Планината е място за ПОВДИГАНЕ на мисълта, за размишление, за проява на любовта, за молитва.

⛰ Тук ние се учим ДА НЕ СЕ БОИМ от резките промени на времето, от бурите и стихиите, а да ги обикнем.

⛰ Като БЛАГОДАРИТЕ на планината, тя дава. Когато човек е благодарен, има условия да черпи от нея, той е в състояние на възприемчивост.

⛰ Природата е ЖИВА и РАЗУМНА. Тук има изложба, приготвена от хиляди години. Трябва да чувстваме, че има нещо повече от това, коего виждаме отвън. Материалният свят е въплътена мисъл.

⛰ Като се събираме тук, на планината, ние имаме за цел да СЪБУДИМ Божественото у нас или ние да се събудим за Божественото, да го оценяваме. Считайте, че вятърът вее за вас, реките текат за вас, слънцето грее за вас, планината е създадена за вас.

⛰ Ние отиваме в свещеното царство на планината, за да се потопим в живота на планината, да освободим ДУШАТА си от всички грижи, да почувствуваме своето истинско естество, да намерим, да познаем себе си.

⛰ Ако се качваме на планината ДА РАЗБЕРЕМ какво Бог иска от нас, това качване има смисъл, и ако слизаме в долината, за да занесем на хората това, което сме придобили на планината, това слизане има СМИСЪЛ.

❤ В ПАНЕВРИТМИЯТА са впрегнати силите на ума, сърцето и волята да работят в хармония. Чрез паневритмията ще се покаже на хората как могат да приемат силите на природата.

⛰ Всред природата човек отваря СЪРЦЕТО си и за своите ближни и за околната обстановка, като приема повече или по-малко от Божието благословие. Животът сред природата е един от методите за подмладяване на човека.

⛰ Добре е човек да се качва по високите върхове, да преодолява мъчнотиите, които среща на пътя си. Това са постижения, които внасят нещо в характера. Колкото по-големи са мъчнотиите на човека, толкова повече се калява ВОЛЯТА му.

⛰ Желанието на човека да се качва по високи места има отношение към неговия СТРЕМЕЖ да се ПОВДИГНЕ. Ако човек може да преодолее Мусала, да се качи на този връх, ще преодолее и много други мъчнотии, но в неговата душа трябва да има вяра.

⛰ Планината ОБНОВЯВАТЕ човека. Когато сте сред природата, между гъсти зелени гори, с чист, свеж въздух, вие се обновявате, радвате се, имате желание да живеете.

БЛАГОДАРЕТЕ на планината, на въздуха, на водата, за благата, които ви се дадоха. Благодарете за енергията, която придобихте. Сега трябва разумно да използвате всичко, което сте придобили тук.

⛰ Искате ли да се качите по върховете, ще бъдете ТИХИ и спокойни. Първо ще си направите молитва, ще закусите, ще благодарите, че ви се дава възможност да се поразходите. След това ще тръгнете бавно и постепенно ще ускорявате хода си.

ИЗВОРЪТ е живот от хиляди години; при него седи някой възвишен дух и работи, изпълнява своето предназначение. Затова, отидете ли при някой извор, пийте от водата му, измийте се и благодарете.

⛰ Да се качва човек по високи върхове, това значи да се обменя със силите на природата. Както човек отива на гостилница да се храни физически, така той се качва на планините да се НАХРАНИ ДУХОВНО.

⛰ Планинските ВЪРХОВЕ са свързани с вътрешните земни сили, както и с космичните сили. Същевременно те са помпи, които изтеглят нечистотиите. Ако сте неразположени, качете се на висока планина - ще се почувствате освежени и ободрени.

⛰ На планината трябва да си създавате разнообразна работа. Без усилие нищо не се постига. Трябва да правим УСИЛИЕ, да проявим интерес. Само като видят от разумния свят, че правим усилие, тогава дават знание и сила. А като чакаме в пасивно състояние, няма да ни се даде нищо.

⛰ Планините представляват АКУМУЛАТОРИ на енергии. Тук са складирани грамадни енергии във въздуха, скалите, водите, дърветата и цветята. Тези енергии влияят на човека и той може да ги използва за свое ДОБРО.

⛰ Зад енергиите на планината има РАЗУМНИ СИЛИ, с които човек влиза във връзка. Това действа за неговата физическа и духовна обнова.

⛰ Като сте дошли на планината, задачата ви е да се опознаете отблизо, да сте готови едни на други да си помагате.

❤ Пожелавам на всички ни да преодоляваме трудности и препятствия с усилие и вяра, да повдигаме разума и духа си с чистото и красивото, да се радваме на природата, да се обновяваме и помъдряваме и да проявяваме любовта! Светъл ден!

Коментари

Тази статия все още няма коментари

Остави коментар

Притчи

Притчи

УЧИТЕЛЯ ПЕТЪР ДЪНОВ за ПЛАНИНАТА

УЧИТЕЛЯ ПЕТЪР ДЪНОВ за ПЛАНИНАТА

⛰ Ходенето на планината е поклонение, СВЕЩЕНОДЕЙСТВИЕ. ⛰ Планината е място за ПОВДИГАНЕ на мисълта, за размишление, за проява на любовта, за молитва. ⛰ Т ⛰ Ходенето на планината е поклонение, СВЕЩЕНОДЕЙСТВИЕ. ⛰ Планината е място за ПОВДИГАНЕ на мисълта, за размишление, за проява на любовта, за молитва. ⛰ Т 2022-08-29T00:56:26+03:00 УЧИТЕЛЯ ПЕТЪР ДЪНОВ за ПЛАНИНАТА

<p>⛰ Ходенето на планината е поклонение, <strong>СВЕЩЕНОДЕЙСТВИЕ</strong>. </p> <p>⛰ Планината е място за <strong>ПОВДИГАНЕ</strong> на мисълта, за размишление, за проява на любовта, за молитва. </p> <p>⛰ Тук ние се учим <strong>ДА НЕ СЕ БОИМ</strong> от резките промени на времето, от бурите и стихиите, а да ги обикнем. </p> <p>⛰ Като <strong>БЛАГОДАРИТЕ</strong> на планината, тя дава. Когато човек е благодарен, има условия да черпи от нея, той е в състояние на възприемчивост. </p> <p>⛰ Природата е <strong>ЖИВА и РАЗУМНА</strong>. Тук има изложба, приготвена от хиляди години. Трябва да чувстваме, че има нещо повече от това, коего виждаме отвън. Материалният свят е въплътена мисъл. </p> <p>⛰ Като се събираме тук, на планината, ние имаме за цел да <strong>СЪБУДИМ</strong> Божественото у нас или ние да се събудим за Божественото, да го оценяваме. Считайте, че вятърът вее за вас, реките текат за вас, слънцето грее за вас, планината е създадена за вас. </p> <p>⛰ Ние отиваме в свещеното царство на планината, за да се потопим в живота на планината, да освободим <strong>ДУШАТА</strong> си от всички грижи, да почувствуваме своето истинско естество, да намерим, да познаем себе си. </p> <p>⛰ Ако се качваме на планината <strong>ДА РАЗБЕРЕМ</strong> какво Бог иска от нас, това качване има смисъл, и ако слизаме в долината, за да занесем на хората това, което сме придобили на планината, това слизане има <strong>СМИСЪЛ</strong>. </p> <p>❤ В <strong>ПАНЕВРИТМИЯТА</strong> са впрегнати силите на ума, сърцето и волята да работят в хармония. Чрез паневритмията ще се покаже на хората как могат да приемат силите на природата.</p> <p><img alt="" src="https://cdncloudcart.com/16275/files/image/20220820_133159-2.jpg" class="aligncenter" width="626" height="626" /></p> <p>⛰ Всред природата човек отваря <strong>СЪРЦЕТО</strong> си и за своите ближни и за околната обстановка, като приема повече или по-малко от Божието благословие. Животът сред природата е един от методите за подмладяване на човека. </p> <p>⛰ Добре е човек да се качва по високите върхове, да преодолява мъчнотиите, които среща на пътя си. Това са постижения, които внасят нещо в характера. Колкото по-големи са мъчнотиите на човека, толкова повече се калява <strong>ВОЛЯТА</strong> му. </p> <p>⛰ Желанието на човека да се качва по високи места има отношение към неговия <strong>СТРЕМЕЖ</strong> да се <strong>ПОВДИГНЕ</strong>. Ако човек може да преодолее Мусала, да се качи на този връх, ще преодолее и много други мъчнотии, но в неговата душа трябва да има вяра. </p> <p>⛰ Планината <strong>ОБНОВЯВАТЕ</strong> човека. Когато сте сред природата, между гъсти зелени гори, с чист, свеж въздух, вие се обновявате, радвате се, имате желание да живеете.</p> <p>⛰ <strong>БЛАГОДАРЕТЕ</strong> на планината, на въздуха, на водата, за благата, които ви се дадоха. Благодарете за енергията, която придобихте. Сега трябва разумно да използвате всичко, което сте придобили тук.</p> <p>⛰ Искате ли да се качите по върховете, ще бъдете <strong>ТИХИ</strong> и спокойни. Първо ще си направите молитва, ще закусите, ще благодарите, че ви се дава възможност да се поразходите. След това ще тръгнете бавно и постепенно ще ускорявате хода си. </p> <p>⛰ <strong>ИЗВОРЪТ</strong> е живот от хиляди години; при него седи някой възвишен дух и работи, изпълнява своето предназначение. Затова, отидете ли при някой извор, пийте от водата му, измийте се и благодарете. </p> <p>⛰ Да се качва човек по високи върхове, това значи да се обменя със силите на природата. Както човек отива на гостилница да се храни физически, така той се качва на планините да се <strong>НАХРАНИ ДУХОВНО</strong>. </p> <p>⛰ Планинските ВЪРХОВЕ са свързани с вътрешните земни сили, както и с космичните сили. Същевременно те са помпи, които изтеглят нечистотиите. Ако сте неразположени, качете се на висока планина - ще се почувствате освежени и ободрени. </p> <p>⛰ На планината трябва да си създавате разнообразна работа. Без усилие нищо не се постига. Трябва да правим <strong>УСИЛИЕ</strong>, да проявим интерес. Само като видят от разумния свят, че правим усилие, тогава дават знание и сила. А като чакаме в пасивно състояние, няма да ни се даде нищо. </p> <p>⛰ Планините представляват АКУМУЛАТОРИ на енергии. Тук са складирани грамадни енергии във въздуха, скалите, водите, дърветата и цветята. Тези енергии влияят на човека и той може да ги използва за свое <strong>ДОБРО</strong>.</p> <p>⛰ Зад енергиите на планината има <strong>РАЗУМНИ СИЛИ</strong>, с които човек влиза във връзка. Това действа за неговата физическа и духовна обнова.</p> <p>⛰ Като сте дошли на планината, задачата ви е да се опознаете отблизо, да сте готови едни на други да си <strong>помагате</strong>.</p> <p>❤ Пожелавам на всички ни да преодоляваме трудности и препятствия с усилие и вяра, да повдигаме разума и духа си с чистото и красивото, да се радваме на природата, да се обновяваме и помъдряваме и да проявяваме любовта! Светъл ден!</p>

Сравнение на продукти

Нашият онлайн магазин използва „Бисквитки“ Научете повече за нашата политика за поверителност и нашата политика за Бисквитки