Блог

Втора бъдня вечер, млин и пръстени с припевки 02.04.2020 08:59:11

Втора бъдня вечер, млин и пръстени с припевки

 

Срещу сурваки се прави втора бъдня или кадена вечер. Меси се обреден хляб, но той не е квасеник, а прясна пита или погача.

В тая пита навсякъде гуждат сребрена пара. Когато прекадят трапезата, тая пита се разчупва на толкова къса, на колкото бъде наречено. 

Едно парче се нарича за къщата, друго за стопанина, трето за стопанката, после за сина, за дъщери и т.н., колкото челяд има в къщата.В чието парче се паднала парата – в тогова е късметът през настоящата година. Стопанинът я откупува и гужда в кесията.

 
 

 

Жената, която меси тоя хляб, преди да си умие ръцете, додето са още тестеви, ще отиде да пипне всяко плодовито дърво, за да ражда и да завързва много плод. 

Млин (баница) е първото ястие, което се кади и яде на тая Бъдня вечер. В млина гуждат малки клончета дрянови с пъпки. Гуждат толкова подобни клончета, колкото са души вкъщи, с прибавка и клончета за: Бога, стоката, лозето.

Млинът се яде с пръсти. Най-напред от млина ще вземе домовладиката и гледат кое наречено клонче е зел – в него е късметът на къщата през годината.

След вечерята смитат трохите и ги хвъргат в огъня, като наричат: „Хайде да се ражда...“ Пукат дрянови пъпки и гледат коя пъпка пукне и подскочи, тоя ще бъде здрав и пъргав.

 
 

Сурвакането е втората част от сурвашката бъдня. Като пропеят първи петли и сурвакането почва. Всеки сурвакар носи богато украсена сурвакница - сурова пръчка дрян. Като влезнат вкъщи, сурвакарите ще шибат домашните и ще ги благославят с блажанки(сурвакания). 

Пеене пръстените Момите от махалата в селото ще се съберат в една къща, ще вземат бял котел и ще отидат да донесат прясна вода. Тая вода се казва Василева вода.

Около котела ще се съберат всички моми и момци от махалата и всеки пуска своя пръстен във водата, докато се пеят песни. После покриват котела с бяла кърпа или с месал, изнасят го навън и го гуждат да пренощува под звездите.

На другия ден много рано момите и момците се събират в същата къща. Едно малко момиче, забулено с кърпа (булка), сяда край котела, бърка и вади пръстените един по един. Момите играят тихо хоро и пеят припевки.

Гледат всички чий пръстен е изваден и сравняват с припявката, та разгатват кого ще земе момата или момъкът.

 

Припевки: Сам си Здравко на камъче (Един у майка и баща, но заможен) Сама купичка на кръстопътя (самец, без баща и майка) Съдран чувал, пълн с бълхи (много братя, но бедни) У кочия седи, алтъни брои (заможен) Кирлива пазва, желти алтъни (заможен) Къса трапеза, гъсти комати (орач) Босо зайче на лазурки (сиромах) Драна крава по поле реве (гайдар) На стол седи, перо държи (даскал) Млечни клечки в бял бакрач стоят (говедар) Попарен петел из село бяга (пъдар) На дукян седи, желтици тегли (търговец) Келави уши, златни мингуши (златар) Сиво небо, ясни звезди (хубавец) Тиха вода под камъче (хрисим) Печени киселици на стърнище (сърдит) Сред пазара купА сено, кой как мине откъсне си (нечестна мома) Коя е мома дълга риза, нейна е къща пометена (мързелива) Зряла дула и презреяла (стара) Зряла дула, недозряла, дето щяла, там паднала (ще вземе когото иска)

 

Димитър Маринов, Религиозни народни обичаи, т. I (2)

Коментари

Тази статия все още няма коментари

Остави коментар

Празници

Празници

Втора бъдня вечер, млин и пръстени с припевки

Втора бъдня вечер, млин и пръстени с припевки

 Срещу сурваки се прави втора бъдня или кадена вечер. Меси се обреден хляб, но той не е квасеник, а прясна пита или погача. В тая пита навсякъде  Срещу сурваки се прави втора бъдня или кадена вечер. Меси се обреден хляб, но той не е квасеник, а прясна пита или погача. В тая пита навсякъде 2021-10-26T17:25:38+03:00 Втора бъдня вечер, млин и пръстени с припевки

<div class="q2uC4 _3FSpi"> <div class="c-Mgr _3CUV- _3CUV- _7gPc2"> <div class="_1Lhwj image-container _2mwxs" data-hook="imageViewer"> <div class="xdJBZ" role="img"><img class="_1Fjtc _2lDdg" style="opacity: 1;" src="https://static.wixstatic.com/media/ab0db8_a19e9fb7d0fe466dbba0934c7cf6a1bd~mv2.jpg/v1/fill/w_740,h_493,al_c,q_90,usm_0.66_1.00_0.01/ab0db8_a19e9fb7d0fe466dbba0934c7cf6a1bd~mv2.webp" data-pin-url="https://www.blizkataferma.com/post/vtora-bydnq-vecher" data-pin-media="https://static.wixstatic.com/media/ab0db8_a19e9fb7d0fe466dbba0934c7cf6a1bd~mv2.jpg/v1/fit/w_2048,h_1365,al_c,q_80/file.png" /></div> <div class="">&nbsp;</div> </div> </div> </div> <p class="XzvDs _208Ie tFDi5 blog-post-text-font blog-post-text-color _2QAo- _25MYV _6RI6N tFDi5">Срещу <strong>сурваки </strong>се прави втора бъдня или кадена вечер. Меси се обреден хляб, но той не е квасеник, а прясна пита или погача.</p> <p class="XzvDs _208Ie tFDi5 blog-post-text-font blog-post-text-color _2QAo- _25MYV _6RI6N tFDi5">В тая пита навсякъде гуждат <strong>сребрена пара</strong>. Когато прекадят трапезата, тая пита се разчупва на толкова къса, на колкото бъде наречено.&nbsp;</p> <p class="XzvDs _208Ie tFDi5 blog-post-text-font blog-post-text-color _2QAo- _25MYV _6RI6N tFDi5">Едно парче се нарича за <strong>къщата</strong>, друго за стопанина, трето за стопанката, после за сина, за дъщери и т.н., колкото челяд има в къщата.В чието парче се паднала парата &ndash; в тогова е късметът през настоящата година. Стопанинът я <strong>откупува </strong>и гужда в кесията.</p> <div class="XzvDs _208Ie tFDi5 blog-post-text-font blog-post-text-color _2QAo- _25MYV _6RI6N tFDi5">&nbsp;</div> <div class="q2uC4 _3FSpi"> <div class="c-Mgr _3CUV- _3CUV- _7gPc2"> <div class="_1Lhwj image-container _2mwxs" data-hook="imageViewer"> <div class="xdJBZ" role="img"><img class="_1Fjtc _2lDdg" style="opacity: 1;" src="https://static.wixstatic.com/media/ab0db8_ad2e63d49ca4429385f34a6318858aaa~mv2.jpg/v1/fill/w_740,h_555,al_c,q_90,usm_0.66_1.00_0.01/ab0db8_ad2e63d49ca4429385f34a6318858aaa~mv2.webp" data-pin-url="https://www.blizkataferma.com/post/vtora-bydnq-vecher" data-pin-media="https://static.wixstatic.com/media/ab0db8_ad2e63d49ca4429385f34a6318858aaa~mv2.jpg/v1/fit/w_2048,h_1536,al_c,q_80/file.png" /></div> <div class="">&nbsp;</div> </div> </div> </div> <p class="XzvDs _208Ie tFDi5 blog-post-text-font blog-post-text-color _2QAo- _25MYV _6RI6N tFDi5">&nbsp;</p> <p class="XzvDs _208Ie tFDi5 blog-post-text-font blog-post-text-color _2QAo- _25MYV _6RI6N tFDi5"><strong>Жената</strong>, която меси тоя хляб, преди да си умие ръцете, додето са още тестеви, ще отиде да пипне всяко плодовито дърво, за да ражда и да завързва много плод.&nbsp;</p> <p class="XzvDs _208Ie tFDi5 blog-post-text-font blog-post-text-color _2QAo- _25MYV _6RI6N tFDi5"><strong>Млин </strong>(баница) е първото ястие, което се кади и яде на тая Бъдня вечер. В млина гуждат малки клончета дрянови с пъпки. Гуждат толкова подобни клончета, колкото са души вкъщи, с прибавка и клончета за: Бога, стоката, лозето.</p> <p class="XzvDs _208Ie tFDi5 blog-post-text-font blog-post-text-color _2QAo- _25MYV _6RI6N tFDi5">Млинът се яде с пръсти. Най-напред от млина ще вземе <strong>домовладиката </strong>и гледат кое наречено клонче е зел &ndash; в него е късметът на къщата през годината.</p> <p class="XzvDs _208Ie tFDi5 blog-post-text-font blog-post-text-color _2QAo- _25MYV _6RI6N tFDi5">След вечерята смитат <strong>трохите </strong>и ги хвъргат в огъня, като наричат: &bdquo;Хайде да се ражда...&ldquo; Пукат дрянови пъпки и гледат коя пъпка пукне и подскочи, тоя ще бъде здрав и пъргав.</p> <div class="XzvDs _208Ie tFDi5 blog-post-text-font blog-post-text-color _2QAo- _25MYV _6RI6N tFDi5">&nbsp;</div> <div class="q2uC4 _3FSpi"> <div class="c-Mgr _3CUV- _3CUV- _7gPc2"> <div class="_1Lhwj image-container _2mwxs" data-hook="imageViewer"> <div class="xdJBZ" role="img"><img class="_1Fjtc _2lDdg" style="opacity: 1;" src="https://static.wixstatic.com/media/ab0db8_236d1d5b5da14f43ae7fe11b64de52cb~mv2.jpg/v1/fill/w_740,h_494,al_c,q_90,usm_0.66_1.00_0.01/ab0db8_236d1d5b5da14f43ae7fe11b64de52cb~mv2.webp" data-pin-url="https://www.blizkataferma.com/post/vtora-bydnq-vecher" data-pin-media="https://static.wixstatic.com/media/ab0db8_236d1d5b5da14f43ae7fe11b64de52cb~mv2.jpg/v1/fit/w_1686,h_1125,al_c,q_80/file.png" /></div> <div class="">&nbsp;</div> </div> </div> </div> <p class="XzvDs _208Ie tFDi5 blog-post-text-font blog-post-text-color _2QAo- _25MYV _6RI6N tFDi5"><strong>Сурвакането </strong>е втората част от сурвашката бъдня. Като пропеят първи петли и сурвакането почва. Всеки сурвакар носи богато украсена сурвакница - сурова пръчка дрян. Като влезнат вкъщи, сурвакарите ще шибат домашните и ще ги благославят с <strong>блажанки</strong>(сурвакания).&nbsp;</p> <p class="XzvDs _208Ie tFDi5 blog-post-text-font blog-post-text-color _2QAo- _25MYV _6RI6N tFDi5"><strong>Пеене пръстените</strong> Момите от махалата в селото ще се съберат в една къща, ще вземат бял котел и ще отидат да донесат прясна вода. Тая вода се казва <strong>Василева вода</strong>.</p> <p class="XzvDs _208Ie tFDi5 blog-post-text-font blog-post-text-color _2QAo- _25MYV _6RI6N tFDi5">Около котела ще се съберат всички моми и момци от махалата и всеки пуска своя <strong>пръстен </strong>във водата, докато се пеят песни. После покриват котела с бяла кърпа или с месал, изнасят го навън и го гуждат да пренощува под звездите.</p> <p class="XzvDs _208Ie tFDi5 blog-post-text-font blog-post-text-color _2QAo- _25MYV _6RI6N tFDi5">На другия ден много рано момите и момците се събират в същата къща. Едно малко момиче, забулено с кърпа (<strong>булка</strong>), сяда край котела, бърка и вади пръстените един по един. Момите играят тихо хоро и пеят припевки.</p> <p class="XzvDs _208Ie tFDi5 blog-post-text-font blog-post-text-color _2QAo- _25MYV _6RI6N tFDi5">Гледат всички чий пръстен е изваден и сравняват с припявката, та разгатват <strong>кого ще земе</strong> момата или момъкът.</p> <div class="XzvDs _208Ie tFDi5 blog-post-text-font blog-post-text-color _2QAo- _25MYV _6RI6N tFDi5">&nbsp;</div> <p class="XzvDs _208Ie tFDi5 blog-post-text-font blog-post-text-color _2QAo- _25MYV _6RI6N tFDi5"><strong>Припевки</strong>: <em>Сам си Здравко на камъче (Един у майка и баща, но заможен) Сама купичка на кръстопътя (самец, без баща и майка) Съдран чувал, пълн с бълхи (много братя, но бедни) У кочия седи, алтъни брои (заможен) Кирлива пазва, желти алтъни (заможен) Къса трапеза, гъсти комати (орач) Босо зайче на лазурки (сиромах) Драна крава по поле реве (гайдар) На стол седи, перо държи (даскал) Млечни клечки в бял бакрач стоят (говедар) Попарен петел из село бяга (пъдар) На дукян седи, желтици тегли (търговец) Келави уши, златни мингуши (златар) Сиво небо, ясни звезди (хубавец) Тиха вода под камъче (хрисим) Печени киселици на стърнище (сърдит) Сред пазара купА сено, кой как мине откъсне си (нечестна мома) Коя е мома дълга риза, нейна е къща пометена (мързелива) Зряла дула и презреяла (стара) Зряла дула, недозряла, дето щяла, там паднала (ще вземе когото иска)</em></p> <div class="XzvDs _208Ie tFDi5 blog-post-text-font blog-post-text-color _2QAo- _25MYV _6RI6N tFDi5">&nbsp;</div> <p class="XzvDs _208Ie tFDi5 blog-post-text-font blog-post-text-color _2QAo- _25MYV _6RI6N tFDi5">Димитър Маринов, Религиозни народни обичаи, т. I (2)</p>

Сравнение на продукти

Нашият онлайн магазин използва „Бисквитки“ Научете повече за нашата политика за поверителност и нашата политика за Бисквитки